Motley Denim følger den norske forbrukerkjøpsloven for reklamasjoner.

Kunden har rett til å reklamere sitt produkt i 2 år etter at produktet ble mottatt. Dette betyr at Motley Denim er, i 2 år etter at kunden har mottatt sitt produkt, pålagt til å behandle kundens reklamasjon. Dette betyr dog ikke at Motley Denim er pålagt til å fikse feilen i løpet av 2 år etter at kunden har mottatt produktet. Reklamasjonsrett er ikke det samme som garanti.

En reklamasjon begynner alltid med at kunden beviser for Motley Denim at produktet ved reklamajonstillfellet er defekt.

Kunden kan kun reklamere sitt produkt gjennom å kontakte Motley Denim via mail og legge ved et bilde av defekten. Kan defekten ikke dokumenteres med bilde, skal kunden beskrive defekten veldig nøye i skriftlig form. Defekte produkter som sendes i retur uten tidligere mailkontakt med Motley Denim, håndteres kun etter Motley Denims standard returvilkår.

Om det som kunden hevder er en defekt, ikke er en defekt men et bevisst egenskap under produksjonen av produktet, er Motley Denim ikke pålagt til å behandle kundens reklamasjon. Allikevel kan kunden da velge å enten beholde produktet eller returnere det etter Motley Denims returvilkår.

Produkter som er defekte ved leveransen

For produkter som er defekte pga leveransen og der angrerett (les våre vilkår for angrerett: https://www.motleydenim.no/retur-og-byttevilkar/) fortsatt gjelder, har kunden rett til å bestemme selv om vedkommende ønsker:

  • Returnere produkter mot full tilbakebetaling.
  • -Få produktet byttet til et annet eksemplar av samme produkt eller et lignende produkt.
  • -Få produktet reparert om dette kan gjøres til en rimelig kostnad for Motley Denim.

Produkter som blir ødelagt innen 6 måneder etter mottagelsen.

For produkter som blir ødelagt innen 6 måneder etter at kunden har tatt imot produktet, ligger bevisbyrden på Motley Denim til å bevise at feilen er årsaket av enten normal eller unormal slitasje, feilaktig produkthåntering av kunden, neglisjering av å følge vaskeanvisninger eller på noen annen måte oppstått etter at leveransen fant sted, og at feilen ikke har funnes ved leveransen av produktet. Kan Motley Denim ikke bevise at feilen ikke fantes ved leveransen av produktet er Motley Denim pålagt å:

  • -først og fremst, reparere produktet innen rimelig tid om dette kan gjøres til en rimelig kostnad för Motley Denim.
  • -på andre plass, bytte ut produktet til et annet eksemplar av samme produkt eller en lignende produkt.
  • -på tredje plass, om kunden ønsker å beholde det defekte produktet- tilby en rimelig kompensasjon.
  • -på fjerde plass, tilbakebetale produktets hele verdisum mot at kunden returnerer produktet.

Produkter som blir ødelagt 6 måneder etter mottagelsen.

For produkter som blir ødelagt etter 6 måneder etter at kunden tar imot produktet ligger bevisbyrden på kunden å bevise at feilen fantes ved mottagelse av produktet. Kan kunden bevise dette er Motley Denim ansvarlig å behandle reklamasjonen med en av de ovennevnte metodene. Kan kunden ikke bevise at produktet har hatt defekten allerede ved mottagelsen er Motley Denim ikke ansvarlig til å reparere, bytte ut, kompensere for eller tilbakebetale for produktet.

Produktet er lagt i handlekurven

Gå til kassen Fortsett å handle
Produkter